Description

Отпуск от работа, на който жената има право за продължителен период преди и след раждането.

Additional notes and information

По принцип това е непрехвърлимо право, освен ако в националното право не е предвидена възможността за прехвърляне на правата за отпуска по майчинство на бащата или на друг член на семействата при специфични обстоятелства.