Description

leave mix-xogħol li hija intitolata għalih mara għal perjodu kontinwu qabel u wara li twelled

Additional notes and information

Fil-prinċipju, dan huwa dritt li ma jistax jiġi ttrasferit, sakemm ma tiġix ipprovduta possibbiltà li jiġu ttrasferiti d-drittijiet tal-maternità lill-missier jew lil membru ieħor tal-familja taħt ċirkustanzi speċifiċi fil-liġi nazzjonali.