Description

ledighet från arbetet som en kvinna är berättigad till under en sammanhängande period före och efter förlossning

Additional notes and information

Det är i princip inte en överförbar rättighet såvida det inte förskrivs i lagen att det är möjligt att överföra mammans rättigheter till pappan eller till en annan familjemedlem under särskilda omständigheter.