Description

urlop od pracy przysługujący kobiecie przez nieprzerwany okres przed i po urodzeniu dziecka

Additional notes and information

Co do zasady jest to prawo bez możliwości przenoszenia, o ile możliwość przeniesienia uprawnień macierzyńskich na ojca lub innego członka rodziny w szczególnych okolicznościach jest zagwarantowana przez prawo krajowe.