Description

orlov fra jobbet, som en kvinde er berettiget til i en længerevarende sammenhængende periode fordelt før og/eller efter fødslen, samt orlov til mænd i forbindelse med fødslen i de lande, hvor det er en rettighed, fædre har.

Additional notes and information

I princippet er det en uoverdragelig ret, medmindre der i henhold til national lovgivning og under givne omstændigheder findes mulighed for at overføre barselsrettigheder til faderen eller til et andet familiemedlem.