Description

verlof waarop een vrouw gedurende een aaneengesloten periode voor en/of na de bevalling recht heeft

Additional notes and information

Het gaat in beginsel om een niet-overdraagbaar recht, tenzij de nationale wet voorziet in de mogelijkheid om de moederschapsrechten over te dragen aan de vader of een ander familielid.