Description

godīguma un taisnīguma nodrošināšana ieguvumu un atbildības sadalē starp sievietēm un vīriešiem Jēdziens paredz to, ka sievietēm un vīriešiem ir dažādas vajadzības un vara, un ka šīs dažādības ir jāievēro nelīdzību starp dzimumiem izlīdzinošajā veidā. tas var iekļaut līdzīgu apiešanos, vai tādu apiešanos, kura iekļauj dažādības, taču var būt uzskatīta par ekvivalentu tiesību, ieguvumu, pienākumu un iespēju ziņā.