Description

cothroime agus ceartas a sholáthar i ndáileadh sochar agus freagrachtaí idir mná agus fir

Additional notes and information

Aithníonn an coincheap go bhfuil riachtanais agus cumhacht difriúla ag mná agus fir agus gur chóir na difríochtaí sin a aithint agus déileáil leo ar bhealach a cheartódh na míchothromaíochtaí idir na hinscní. D'fhéadfadh sé go n-áireofaí leis seo cóir chomhionann, nó cóireáil atá éagsúil ach a mheastar a bheith mar an gcéanna i dtéarmaí ceart, sochar, oibleagáidí agus deiseanna. Cé go n-úsáidtear go minic iad go hidirmhalartach, is dhá choincheap an-difriúla iad comhionannas agus ‘cothromas’. Cé go dtagraíonn conarthaí chearta an duine idirnáisiúnta do 'chomhionannas', in earnálacha eile is minic a úsáidtear an téarma 'cothromas'. Úsáideadh an téarma 'cothromas inscne' uaireanta ar shlí a bhuanaíonn steiréitíopaí faoi ról na mban sa tsochaí, rud a thugann le fios gur cheart go gcaithfí le mná 'go cothrom' de réir na ról a chuireann siad i gcrích. Tá an chontúirt leis an tuiscint seo go mbuanófaí caidreamh inscne neamhchothrom agus go neartófaí steiréitíopaí inscne atá díobhálach do mhná. Dá bhrí sin, ba cheart an téarma a úsáid le rabhadh lena chinntiú nach gceiltear drogall chun labhairt níos oscailte faoi idirdhealú agus neamhionannas.