Description

Sukupuolten oikeudenmukainen kohtelu, joka voi olla yhtäläistä kohtelua tai erilaista kohtelua, jota kuitenkin pidetään samantasoisena, kun otetaan huomioon oikeudet, etuudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet

Additional notes and information

Käsitteessä tunnustetaan, että naisilla ja miehillä on erilaiset tarpeet ja valta ja että nämä erot on määritettävä ja niitä on käsiteltävä siten, että sukupuolten väliset erot voidaan korjata. Tämä voi sisältää yhtäläistä kohtelua tai kohtelua, joka on erilaista mutta joka katsotaan yhdenvertaiseksi oikeuksien, etuuksien, velvollisuuksien ja mahdollisuuksien osalta.