Description

polityka lub praktyka głównie symboliczna, obejmująca podjęcie przez osobę próby wypełnienia swoich obowiązków związanych z ustalonymi celami, takimi jak dobrowolny lub narzucony parytet płci, z ograniczonym wysiłkiem lub gestami, szczególnie względem grup mniejszościowych i kobiet, w sposób, który nie zmieni władzy zdominowanej przez mężczyzn lub struktury organizacyjnej

Additional notes and information

Praktyka ta została również zaobserwowana w nominacjach kandydatów do wyborów.