Description

politika nebo praxe, která je převážně symbolická a spočívá ve snaze splnit závazky a stanovené cíle, například dobrovolné nebo povinné genderové kvóty, s co nejmenším úsilím nebo jen jako gesto, a to zejména ve vztahu k menšinovým skupinám a ženám, tak aby nedošlo ke změně převládajícího mocenského postavení mužů a/nebo ke změně v organizačním uspořádání

Additional notes and information

Tato praxe byla často pozorována při jmenování volebních kandidátů.