Description

politika vai prakse, kura galvenokārt ir simboliska un ietver centienus izpildīt pienākumus attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem, piemēram, brīvprātīgām vai obligātām dzimumu kvotām, ar ierobežotiem centieniem vai rīcību, jo īpaši attiecībā uz minoritāšu grupām un sievietēm, veidos, kas nemainīs vīriešu dominējošo varu un/vai organizatorisko kārtību

Additional notes and information

Šādu praksi bieži vien novēro arī vēlēšanu kandidātu nominēšanā.