Description

Politika ili praksa koja je uglavnom simbolična i uključuje pokušaj ispunjavanja obaveza u vezi sa utvrđenim ciljevima, kao što su dobrovoljne ili propisane rodne kvote, uz ograničene napore ili postupke, posebno prema manjinskim grupama i ženama, na načine koji neće promijeniti dominirajuću moć muškaraca i/ili organizacione dogovore.

Additional notes and information

Praksa se, također, često primjećuje kod nominovanja kandidatkinja i kandidata za izbore.