Description

Poliitikameede või tava, mis on peamiselt sümboolne, ja kui püütakse võetud kohustusi täita (näiteks kasutades eesmärkide saavutamiseks vabatahtlikke või kohustuslikke sookvoote) tehakse seda vähese pingutusega, eriti naiste- ja vähemusrühmades, ilma et meeste domineeritud võim ja/või organisatsioonikorraldus muutuks

Additional notes and information

Seda on sageli märgata valimiste ajal kandidaatide esitamisel.