Description

Indirektna diskriminacija se dešava kada bi naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa dovela osobe jednog spola u posebno nepovoljan položaj u poređenju sa osobama drugog spola, osim ako ta odredba, kriterij ili praksa objektivno opravdavaju legitimni cilj dok su sredstva za postizanje tog cilja prikladna i neophodna.

Additional notes and information

Koncept se fokusira na učinke određenih pravila ili prakse i uzima u obzir svakodnevne društvene okolnosti. Indirektna diskriminacija se dešava kada se zakon, politika ili program ne čini diskriminišućim, ali ima diskriminatorni efekat kada se primjenjuje. To se može dogoditi, naprimjer, kada su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u pogledu uživanja određene mogućnosti ili koristi zbog već postojećih nejednakosti. Primjena rodno neutralnog zakona može ostaviti postojeću nejednakost nepromijenjenom ili je pogoršati.