Description

discriminatie die plaatsvindt wanneer een ogenschijnlijk neutrale voorziening, criterium of praktijk personen van één sekse op een zekere achterstand zet in vergelijking met mensen van de andere sekse, tenzij die voorziening, dat criterium of die praktijk objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn

Additional notes and information

Het begrip richt zich op het effect van een regel of een praktijk en houdt rekening met alledaagse sociale realiteiten. Indirecte discriminatie treedt op wanneer een wet, beleid of programma niet discriminerend lijkt, maar wel een discriminerend effect heeft wanneer die wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer vrouwen worden benadeeld ten opzichte van mannen voor wat betreft het genot van een bepaalde kans of voordeel als gevolg van reeds bestaande ongelijkheden. De toepassing van sekseneutrale wetgeving kan de bestaande ongelijkheid laten voortbestaan, of zelfs verergeren.