Description

talmæssigt og selvstændigt begreb i relation til ligestilling mellem kønnene, ofte beregnet som forholdstallet mellem kvinder og mænd i forbindelse med en bestemt indikator

Additional notes and information

Ligelig kønsfordeling refererer til en relativ lighed mellem antallet af kvinder og mænd, og piger og drenge, og forholdstallet mellem disse. Når fordelingen mellem mænd og kvinder beregnes, anvendes betegnelsen "kønsspecifikke forholdstal" i stedet for "ligelig kønsfordeling". I en ligestillingskontekst har ligelig kønsfordeling ikke kun en numerisk dimension, men også en praktisk dimension, der henviser til, at kvinder og mænd bidrager ligeligt i alle aspekter af livet, både privat og offentligt.