Description

ar dzimumu līdztiesību saistīta skaitliska un substantīva koncepcija, kuru bieži vien aprēķina kā attiecīga rādītāja sieviešu un vīriešu vērtību attiecību

Additional notes and information

Dzimumu paritāte ir saistīta ar relatīvo vienlīdzību saistībā ar sieviešu un vīriešu, meiteņu un zēnu skaitu un proporciju. Ja tā vietā tiek aprēķināta sieviešu–vīriešu attiecība, termina “dzimumu paritāte” vietā izmanto terminu “dzimumu attiecība”. Dzimumu līdztiesības kontekstā dzimumu paritātei ir ne tikai skaitliska, bet arī substantīva dimensija, un tādējādi tā attiecas uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ieguldījumu katrā – gan publiskā, gan privātā – dzīves dimensijā.