Description

Näkökulma, jossa otetaan huomioon sukupuoleen perustuvat erot minkä tahansa yhteiskunnallisen ilmiön, politiikan tai prosessin tarkastelussa

Additional notes and information

Sukupuolinäkökulmassa keskitytään erityisesti sukupuoleen perustuviin eroihin asemassa ja vallassa ja otetaan huomioon, miten kyseinen syrjintä muokkaa naisten ja miesten välittömiä tarpeita sekä pitkäaikaisia etuja. Politiikan kontekstissa sukupuolinäkökulman omaksuminen on strategia, jolla naisten sekä miesten huolenaiheiden ja kokemusten tarkastelusta keskeinen osa toimintalinjojen ja ohjelmien suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia kaikilla politiikan, talouden ja yhteiskunnan aloilla siten, että naiset ja miehet hyötyvät yhdenvertaisesti ja epätasa-arvoa ei ylläpidetä.