Description

oseba, ki jo navadno imenuje vlada ali parlament in je precej neodvisna ter je pooblaščena, da zastopa interese javnosti, tako da preiskuje in obravnava pritožbe v zvezi z nepravilnostmi pri upoštevanju pravic ali njihovo kršitvijo

Additional notes and information

V številnih državah, kjer odgovornost varuha ali varuhinje človekovih pravic vključuje varstvo človekovih pravic, je varuh ali varuhinja priznan_a kot nacionalna institucija za človekove pravice.