Description

osoba zwykle wyznaczana przez rząd lub parlament, mająca znaczny stopień niezależności i uprawniona do reprezentowania interesów obywateli poprzez badanie i rozpatrywanie skarg na niewłaściwe administrowanie i naruszanie praw

Additional notes and information

W wielu krajach, w których obowiązki rzecznika praw obywatelskich obejmują także ochronę praw człowieka, jest on uznawany za krajową instytucję praw człowieka.