Description

person som vanligtvis utses av regeringen eller parlamentet och som har en stor självständighet och mandat att företräda allmänhetens intresse genom att undersöka och ta itu med anmälningar om administrativa missförhållanden eller kränkningar av rättigheter

Additional notes and information

I många länder där ombudsmannens ansvarsområden inbegriper skydd av mänskliga rättigheter erkänns ombudsmannen som den nationella institutionen för mänskliga rättigheter.