Description

persoană numită de guvern sau de parlament care are un grad considerabil de independență și este mandatată să reprezinte interesul public prin efectuarea de investigații și rezolvarea plângerilor de administrație defectuoasă sau de încălcare a drepturilor

Additional notes and information

În multe țări unde în responsabilitatea mediatorului intră și apărarea drepturilor omului, mediatorul este recunoscut ca instituție națională pentru drepturile omului