Description

persoon die gewoonlijk wordt benoemd door de regering of het parlement, en die een aanzienlijke mate van onafhankelijkheid bezit en het mandaat krijgt de belangen van het publiek te vertegenwoordigen door klachten over wanbeheer of een schending van rechten te onderzoeken en op te lossen

Additional notes and information

In veel landen waar de verantwoordelijkheid van de ombudsman ook de bescherming van mensenrechten omvat, wordt de ombudsman erkend als de nationale mensenrechteninstelling.