Description

paprastai vyriausybės arba parlamento skiriamas asmuo, kuris turi didelę nepriklausomybę ir įgaliojimus atstovauti visuomenės interesams, tiriant ir nagrinėjant skundus dėl netinkamo administravimo arba teisių pažeidimo

Additional notes and information

Daugelyje šalių, kuriose kontrolieriaus pareigos apima žmogaus teisių gynimą, kontrolieriaus tarnyba yra laikoma nacionaline žmogaus teisių institucija.