Description

neovisna tijela osnovana na temelju nacionalnog prava, zadužena za zaštitu i promicanje ljudskih prava unutar države

Additional notes and information

Takve su institucije ključni elementi snažnog i učinkovitog nacionalnog sustava za zaštitu ljudskih prava, pod uvjetom da su utvrđene u nacionalnom zakonodavstvu, neovisne o vladi, da imaju dovoljno široke ovlasti da obuhvate sve međunarodne norme za zaštitu ljudskih prava, da su u njihovom sastavu različiti članovi koji će odgovorno surađivati i s građanskim društvom i s državom te da dobro funkcioniraju. Nacionalne institucije za ljudska prava imaju moć promicati i štititi ljudska prava. Promicanje ljudskih prava obuhvaća savjetovanje vlade i parlamenta o različitim pitanjima povezanim s ljudskim pravima i jačanje osviještenosti o ljudskim pravima. Pravo takvih institucija u zaštiti ljudskih prava uključuje nadzor nad kršenjem ljudskih prava i izdavanje preporuka za poboljšanje situacije s ljudskim pravima u stvarnim okolnostima. U pogledu zaštite, njihove ovlasti mogu uključivati i pravo da primaju, istražuju i rješavaju pritužbe i daju odgovarajuće preporuke, kao što su prijedlozi novih zakona i predlaganje promjena postojećih zakona ili nove mjere politike. Široki spektar postojećih nacionalnih institucija za ljudska prava uključuje povjerenstva, institucije pravobranitelja, institute i centre. U nekim državama članicama EU-a, nacionalne institucije za ljudska prava djeluju i kao tijela za ravnopravnost u okviru zakonodavstva EU-a.