Description

negebėjimas suvokti, kad moterų ir (arba) mergaičių ir vyrų ir (arba) berniukų vaidmenys ir į(si)pareigojimai yra jiems priskiriami arba primetami tam tikrame socialiniame, kultūriniame, ekonominiame ir politiniame kontekste

Additional notes and information

Lyčių atžvilgiu trumparegiški projektai, programos, politika ir požiūris trukdo atsižvelgti į skirtingus vaidmenis ir poreikius. Todėl juos įgyvendinant nėra keičiama esama padėtis ir nepadedama pertvarkyti nelygią lyčių santykių struktūrą.