Description

gebrek aan erkenning dat de rollen en taken van vrouwen/meisjes en mannen/jongens aan hen worden toegeschreven, of hen worden opgelegd, in specifieke sociale, culturele, economische en politieke contexten

Additional notes and information

Genderblinde projecten, programma's, beleid en houdingen houden geen rekening met deze verschillende rollen en uiteenlopende behoeften. Zij handhaven dan ook de bestaande situatie en dragen niet bij aan het veranderen van de ongelijke structuur van genderrelaties.