Description

sąvoka, reiškianti, kad tiek moterys, tiek vyrai turi vienodą prieigą, gali naudotis ir turėti naudos iš visų konkrečių (materialinių, finansinių, žmogiškųjų, socialinių, politinių ir t. t.) išteklių.