Description

Једнак приступ ресурсима подразумијева да жене имају могућности једнаког приступа, коришћења и користи од свих посебних ресурса (материјалних, финансијских, људских, социјалних, политичких, и тако даље).