Description

pojem, iz katerega izhaja, da imajo ženske in moški enak dostop do uporabe in koristi od vseh posameznih virov (materialnih, finančnih, človeških, socialnih, političnih itd.)

Additional notes and information

.