Description

concept care presupune egalitatea intre femei și bărbați în ceea ce privește accesul, utilizarea și beneficiul legat de toate resursele specifice (materiale, financiare, umane, sociale, politice etc.).