Description

begreb, der indebærer, at både kvinder og mænd har lige adgang til og kan gøre ligeberettiget brug af og få gavn af alle former for specifikke ressourcer (materielle, økonomiske, menneskelige, sociale, politiske osv.)