Description

naistel ja meestel on võrdne juurdepääs ressurssidele, nende kasutamisele ja neist kasu saamisele (materiaalsed, rahalised, inim-, sotsiaalsed, poliitilised jne ressursid)