Description

victimizarea victimei unui act de violență și trafic de ființe umane

Additional notes and information

Pentru a limita sau a evita orice risc de victimizare secundară, trebuie asigurate victimei o serie de servicii specifice de consiliere, sprijin și asistență, precum și drepturi generale în materie de proceduri și servicii, printre care: dreptul la informare, respect pentru demnitatea victimei în cursul interogatoriilor (abținerea de la acțiuni care pot duce la victimizare secundară în cursul cercetării), anonimitate pentru anumite victime, procese în spatele ușilor închise în anumite cazuri, separarea vizuală de făptuitor în timpul depozițiilor, specialiști pe probleme ale victimei etc.