Description

Секундарна виктимизација подразумијева виктимизацију жртве било којег чина насиља и трговине људима. Да би се ограничио или избјегао ризик од секундарне виктимизације, жртви се мора пружити одређени број услуга савјетовања, подршке и помоћи, као и општа процедурална и услужна права, укључујући право на информације, поштовање достојанства жртава током испитивања (уздржавање од радњи које могу довести до секундарне виктимизације жртве током истраге), анонимност одређених жртава, суђења иза затворених врата у одређеним случајевима, заштита од починиоца током свједочења, службеници специјализовани за питања жртава итд.