Description

viktimisering av offret genom en våldshandling och människohandel

Additional notes and information

För att begränsa eller undvika risken för sekundär viktimisering ska en rad specifika rådgivnings-, stöd- och biståndstjänster tillhandahållas offret, samt allmänna förfarandemässiga och tjänstemässiga rättigheter, inbegripet informationsrättigheter, respekt för offrens värdighet vid förhör (avstående från åtgärder som kan leda till att offret utsätts för sekundär viktimisering under utredningen), anonymitet för vissa offer, rättegångar bakom stängda dörrar i vissa fall, avskärmning från förövaren under vittnesmål offentligt anställda som är specialiserade på frågor som rör offer etc.