Description

Секундарна виктимизација подразумева виктимизацију жртве било каквог чина насиља и трговине људима.

Additional notes and information

Да би се ограничио или избегао ризик од секундарне виктимизације, жртви се мора пружити одређени број услуга саветовања, подршке и помоћи, као и општа процедурална и услужна права, укључујући права на информације, поштовање достојанства жртава током испитивања (уздржавање од радње које могу довести до секундарне виктимизације жртве током истраге), анонимност одређених жртава, суђења иза затворених врата у одређеним случајевима, заштита од починиоца током сведочења, службеници специјализовани за питања жртава, итд.