Description

Sekundarna viktimizacija podrazumijeva viktimizaciju žrtve bilo kojeg čina nasilja i trgovine ljudima.

Additional notes and information

Da bi se ograničio ili izbjegao rizik od sekundarne viktimizacije, žrtvi se mora pružiti određeni broj usluga savjetovanja, podrške i pomoći, kao i opća proceduralna i uslužna prava, uključujući pravo na informacije, poštovanje dostojanstva žrtava tokom ispitivanja (uzdržavanje od radnji koje mogu dovesti do sekundarne viktimizacije žrtve tokom istrage), anonimnost određenih žrtava, suđenja iza zatvorenih vrata u određenim slučajevima, zaštita od počinioca tokom svjedočenja, službenici specijalizovani za pitanja žrtava itd.