Description

wiktymizacja ofiar wszelkich aktów przemocy i handlu ludźmi

Additional notes and information

Aby ograniczyć lub uniknąć ryzyka wtórnej wiktymizacji, ofierze należy zapewnić specyficzne doradztwo, wsparcie i usługi wspomagające, a także ogólne prawa procesowe i prawa dotyczące usług, w tym prawa do informacji, poszanowanie godności ofiary w trakcie przesłuchania (powstrzymywanie się od działań mogących prowadzić do wtórnej wiktymizacji ofiary podczas dochodzenia), anonimowość niektórych ofiar, rozprawy za zamkniętymi drzwiami w pewnych sprawach, odgrodzenie od sprawcy w trakcie składania zeznań, funkcjonariuszy specjalizujących się w problemach ofiar itp.