Description

Jonka myötä naiset saavuttavat kontrollin ja vallan päättää omasta elämästään ja pystyvät tekemään strategisia valintoja

Additional notes and information

Naisten vaikutusvallan vahvistamisessa on viisi tekijää: naisten omanarvontunto, heidän oikeutensa valita, heidän oikeutensa saada mahdollisuuksia ja resursseja, heidän oikeutensa saada valta oman elämänsä hallintaan sekä kotona että sen ulkopuolella ja heidän kykynsä vaikuttaa sosiaalisen muutoksen suuntaan, jotta voidaan saada aikaan oikeudenmukaisempi sosiaalinen ja taloudellinen järjestys sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämän osalta koulutus, valistus, itseluottamuksen vahvistaminen, valinnanmahdollisuuksien laajentaminen, resursseihin pääsyn ja niiden hallinnan lisääminen ja toimet, joilla muutetaan rakenteita ja laitoksia, jotka vahvistavat ja säilyttävät sukupuolisyrjintää ja epätasa-arvoa, ovat tärkeitä työkaluja, jotta naisten ja tyttöjen vaikutusvaltaa oikeuksiensa vaatimiseksi voitaisiin vahvistaa.