Description

një grup qëndrimesh dhe supozimesh, normash dhe vlerash tradicionale që parandalojnë fuqizimin / pjesëmarrjen e plotë të grave në shoqëri