Description

skup stavova i tradicionalnih pretpostavki koje ih okružuju, normi i vrijednosti koje sprečavaju osnaživanje žena i njihovo potpuno sudjelovanje u društvu