Description

koncentration av kvinnor och män i olika hierakiska grader, på olika ansvarsnivåer eller positioner

Additional notes and information

Det anger kvinnliga och manliga arbetstagares under- eller överrepresentation inom yrken eller sektorer längst upp i en ordning på grundval av önskade attribut (inkomst, prestige, jobbkvalitet osv.), oberoende av verksamhetssektor.