Description

sieviešu un vīriešu koncentrācija dažādās atbildības vai amatu pakāpēs un līmeņos

Additional notes and information

Tā norāda sieviešu un vīriešu darbinieku nepietiekamu (vai pārmērīgu) pārstāvību profesijās vai nozarēs ierindojuma augšgalā, balstoties uz “vēlamām” iezīmēm (ienākumi, prestižs, darba stabilitāte utt.), neatkarīgi no darbības nozares.