Description

koncentracija žena i muškaraca u različitim platnim razredima, na različitim razinama odgovornosti ili na različitim položajima

Additional notes and information

Ova segregacija upućuje na podzastupljenost ili prezastupljenost žena, odnosno muškaraca u zanimanjima ili sektorima na temelju "poželjnih" značajki (zarada, prestiž, stabilnost posla i sl.), neovisno o sektoru djelatnosti