Description

Подценяване, унижаване или подкопаване на самоуважението на дадено лице.

Additional notes and information

напр. постоянна критика, вербални обиди, наричане с обидни имена и др