Description

asmens savigarbos ir (arba) savivertės menkinimas, nuvertinimas arba siekis ją pakirsti (pvz., nuolatinė kritika, žodinis įžeidinėjimas, pravardžiavimas)