Description

nënçmim, poshtërim ose nënvlerësimi i ndjenjës së një individi të vetëvlerësimit / vetërespektimit

Additional notes and information

p.sh. kritika e vazhdueshme, ofendime verbale, thirrje emrash, etj.