Description

znevažovanie, ponižovanie alebo podkopávanie pocitu sebaúcty/sebavedomia jednotlivca,napr. neustála kritika, slovné urážky, nadávanie atď.